Valná hromada SH ČMS okrsku Vlašim

SH ČMS Okrsek Vlašim

Během Valné hromady byl zvolen výbor okrsku na další pětileté období:

Starosta: Martin Kohout (člen SDH Vlašim)
místostarosta: Marek Švejda (SDH Vlašim)
Velitel: Karel Tůma (Vlašim)
Zást. velitele: Roman Kuklík (Bolina)
Jednatel: Martin Lahoda (Vlašim)
Pokladník: Zdeněk Karabello (Radošovice)
Strojník: Petr Kostínek (Vlašim)
Referent prevence: Jaroslav Smetana (Vlašim)
Referent mládeže: Adéla Šaňková (Vlašim)
Revizor: Miroslava Čápová (Vracovice)

Do voleb do Výkonného výboru OSH Benešov navrženi:
Karel Tůma (Vlašim) - rada represe
Jaroslav Smetana (Vlašim) - rada prevence
Adéla Šaňková (Vlašim) - rada mládeže