Valná hromada SH ČMS okrsku Vlašim

SH ČMS Okrsek Vlašim
Během Valné hromady byl zvolen výbor okrsku na další pětileté období: Starosta: Martin Kohout (člen SDH Vlašim) místostarosta: Marek Švejda (SDH Vlašim) Velitel: Karel Tůma (Vlašim) Zást. velitele: Roman Kuklík (Bolina) Jednatel: Martin Lahoda (Vlašim) Pokladník: Zdeněk Karabello (Radošovice) Strojník: Petr Kostínek (Vlašim) Referent prevence: Jaroslav Smetana (Vlašim) Referent mládeže: Adéla Šaňková (Vlašim) Revizor: Miroslava Čápová (Vracovice) Do voleb do Výkonného výboru OSH Benešov navrženi: Karel Tůma (Vlašim) - rada represe Jaroslav Smetana (Vlašim) - rada prevence Adéla Šaňková (Vlašim) - rada mládeže