Výbor okrsku

Výbor SH ČMS Okrsku Vlašim byl zvolen na výroční valné hromadě dne 17. ledna 2020

 

Starosta: Martin Kohout (člen SDH Vlašim)

Místostarosta: Marek Švejda (Vlašim)

Veltel: Karel Tůma (Vlašim)

Zástupce velitele: Roman Kuklík (Bolina)

Jednatel: Martin Lahoda (Vlašim)

Pokladník: Zdeněk Karabello (Radošovice)

Strojník: Petr Kostínek (Vlašim)

Referent prevence: Jaroslav Smetana (Vlašim)

Referent mládeže: Adéla Šaňková (Vlašim)

Revizor: Miroslava Čápová (Vracovice)

Čestný starosta: Jiří Šindelář, Zasloužilý hasič (Domašín)