Soutěž SDH Ctiboř - 31. 7. 2021

Soutěž SDH Ctiboř

Hasičky a hasiči okrsku Vlašim,

Vzhledem k epidemiologické situaci a restrikcím, které ovlivnily všechny z nás, nebylo možné ani letos uskutečnit okrskovou soutěž v klasickém formátu a termínu. Situace se však zlepšuje a vše se pomalu vrací k normálu, tudíž i možnost pořádání soutěží v požárním sportu. V návaznosti na tuto příznivou skutečnost se SDH CTIBOŘ, rozhodla pořádat Pohár obce, který by mohl alespoň částečně nahradit neuskutečněnou okrskovou soutěž. SDH CTIBOŘ slaví v letošním roce 70. výročí založení sboru a okrsková soutěž se měla konat právě tam. Půjde tedy pouze o změnu termínu a částečně formátu, ale místo zůstává. Pohár bude primárně určen pro sbory z okrsku Vlašim, a pouze v případě menšího zájmu ze strany našich sborů dojde k otevření i pro ostatní sbory.
 


Info o soutěži:

Termín: Sobota 31. 7. 2021
Místo: Ctiboř
Disciplína: Požární útok (2B, ženy i muži)
 


Kategorie:

• Ženy PS12 bez úprav
• Ženy PS 12
• Muži PS12 bez úprav
• Muži PS 12
• Smíšené PS12 bez úprav
• Smíšené PS 12

Svou účast prosím potvrzujte přímo Stanislavu Zajícovi na email: s.zajic@seznam.cz , nebo telefon: (+420) 703 481 832, a to do 20. 6. 2021.
Věříme, že tato soutěž může být příjemnou náhradou za neuskutečněnou okrskovou soutěž a konečně důvodem se zase sejít a užít si to společně.

S pozdravem
Marek Švejda
místostarosta Okrsek Vlašim